Return to site

(Dutch) Een kennisboost voor gezondheidszorg in Vlaanderen

13 September 2017

Unieke samenwerking tilt innovatie in zorg en welzijn naar een hoger niveau.

Onze gezondheidszorg staat voor enorme uitdagingen. Denk maar aan de vergrijzing, de toename van chronische aandoeningen, psychische problemen, burnouts, en uiteraard de economische implicaties daarvan. De sector ziet ook nieuwe spelers op zich afkomen zoals Apple, Google, IBM en Amazon, waarvan de impact op ons zorgsysteem van morgen op dit moment nog moeilijk in te schatten is.

Tegelijk is gezondheidszorg een sector met een ongezien aantal opportuniteiten. De opkomst van mobile health, apps, artificiële intelligentie, virtuele realiteit, robots, Internet of Things, blockchain, drones, … zijn hiervan de eerste voorbeelden.

Door te leren van ervaringen in het buitenland, van andere sectoren, door nieuwe trends op te pikken op het moment dat ze ontstaan, kunnen we onze zorgverstrekkers inspiratie en inzichten aanreiken om sneller op de bal te spelen en gericht innovatieprojecten op te starten. Soms gaat het ook om het introduceren van businessmodellen uit andere sectoren (Wat als een zelfrijdende Uber taxi me van het ziekenhuis naar een AirBnB revalidatiehotel brengt waar ik automatisch medicatieherinneringen krijg vanuit Vitalink en ifv vitale parameters van mijn glucosemeter. Zo hebben artsen en verpleegkundigen meer tijd om aandacht te besteden aan de psychosociale aspecten en totaalbeleving van de patiënt, cliënt.

Laat dat nu net de ambitie zijn van In4care: innoveren om de zorg meer menselijk te maken.

Om In4care en zijn uitgebreide partnernetwerk te helpen in hun innovatie ambities zal Healthskouts de meer dan 320 leden van In4care op geregelde tijdstippen de allernieuwste inzichten aanreiken, gaande van wetenschappelijke doorbraken en nieuwe technologische ontwikkelingen tot en met implementatie op de werkvloer.

Directeur Nico De Fauw, In4care: “Het is voor organisaties uit zorg en welzijn geen evidente opdracht om op de hoogte te zijn en blijven van de nieuwste evoluties, trends, mogelijkheden die vanuit Vlaanderen maar ook wereldwijd op ons af komen. Laat staan dat men makkelijk een inschatting kan maken van de kwaliteit van deze informatie. Door de samenwerking met Healthskouts zal er tweewekelijks en per sector een nieuwsbrief met de laatste nieuwtjes in de mailboxen van elke voorziening landen.”

Rudy Maertens, voorzitter In4care en algemeen directeur AZ Alma: “Healthskouts zal sowieso voor elke organisatie en de respectievelijke directie, innovatiemanagers een hoop zoekwerk besparen. Men zal zich niet meer hoeven bezig te houden met het doorspitten van tientallen andere soorten nieuwsbrieven waar de relevante info voor de voorziening soms ver te zoeken is.”

Gezondheidsfuturoloog Prof. Dr Koen Kas over de samenwerking met In4care: “Innovatie kan niet langer zonder co-creatie. De unieke intersectorale mix van meer dan 300 voorzieningen onder één In4care koepel vormt een unieke testvijver om ideeën en opportuniteiten af te toetsen op haalbaarheid en implementatie potentieel in Vlaanderen. Door het delen van nieuwe inzichten met zo’n grote groep, en de expertise in het In4care team, gaan we het Belgische zorgsysteem katapulteren naar een bevoorrechte sterke positie, die van trendsetter. Daardoor gaan we automatisch evolueren van een reactief zorgsysteem naar een pro-actief en gepersonaliseerd model met een grote mate van delight.”

In4care (www.in4care.be)
In4care wil als Healthcare Innovation Center de actuele behoeftes in zorg en welzijn aanpakken via innovatieve projecten. In4care wil als ledenorganisatie oplossingen aanreiken door het samenbrengen van ideeën, mensen, organisaties en middelen uit de zorg- en welzijnssector, witte economie, onderwijs en patiënten(verenigingen). In4care wil de zorg- en welzijnssector helpen zich voor te bereiden op de toekomst en integrale, kwaliteitsvolle en betaalbare zorg ook in de toekomst mogelijk maken.

Healthskouts (www.healthskouts.com)
Healthskouts inspireert zorginstellingen en bedrijven met de allernieuwste ontwikkelingen op het vlak van geneeskunde, technologie, design en implementatie van nieuwe business modellen. Het doet dat met inspirerende, eye-opening keynotes, een gepersonaliseerde, zelflerende nieuwsbrief, en met het aanreiken van tools om datasilo’s met elkaar te verbinden.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK